Criterii esenţiale de alegere a unei centrale termice

Anterior achizitiei unei centrale termice, este necesara o evaluare atentă a necesităţilor cat şi a caracteristicilor tehnice oferite de produs.

 1. Evaluarea necesitatilor ia in calcul:
  • necesarul de încălzire a locuinţiei ţinând cont de
   • gradul de izolare,
   • suprafaţa şi volumul spaţiului ce urmează a fi încălzit;
  • numărul de consumatori de apă caldă menajeră şi numărul de băi şi bucătării.

   Astfel poate fi determinată puterea centralei termice, acest lucru fiind foarte important deoarece, pe termen lung, este evitat riscul neplăcerilor apărute ca urmare a unei cantităţi prea mici de apă furnizată comparativ cu nevoile familiei.
   Aşadar, puterea termică a centralei ar trebui să fie direct proporţională cu dimensiunea spaţiului şi cu numărul de consumatori de apă caldă menajeră.

 2. Caracteristicile tehnice:
  • Randamentul şi eficienţa ar trebuie să fie cele mai importante criterii care să stea la baza procesului de achizitie deoarece, cu cât acestea sunt mai ridicate, cu atât costurile vor fi mai mici.

   Acesta este şi motivul pentru care tot mai mulţi români optează pentru centralele termice în condensare, tehnologie ce aduce un randament mult mai ridicat – de până la 108% - şi asigură o reducere a consumului de gaz cu până la 35%.
   Centralele termice în condensare sunt conforme cu normativele Erp (directive apărute ca urmarea obiectivelor UE privind protecţia şi respectul faţă de mediu) ce vor intra în vigoare la nivel european începând cu septembrie 2015.

  • Siguranţa în exploatare
  • Evacuarea corespunzătoare a gazelor arse
  • Protecţia la îngheţ şi la lipsa apei din instalaţie sunt elemente care asigură o siguranţă sporită
  • Sistemul de informare şi de diagnoză . Recomandăm o centrală care să aibă integrat un sistem de informare şi de diagnoză printr-un display electronic ce face posibilă verificarea constantă a stării de funcţionare. Acesta asigură detectarea din timp a celei mai mici probleme, fiind foarte util şi în cazul reviziilor periodice. Noile game de centrale termice pot oferi informaţii complete, în timp real, despre starea centralei, a instalaţiei, folsind un afişaj generos, cu text în limba română, cu posibilităţi multiple de programare
  • Perioada de garanţie
  • Reteaua de service si livrabilitatea pieselor de schimb originale. Cum durata de viaţa a unei centrale termice este de cca. 10 ani, este important ca atât service-ul în garanţie, cât şi cel de post-garanţie, să fie asigurate exclusiv de către firme specializate.